Podoposturale therapie

Elke standsafwijking van de voeten zal een standsafwijking hoger in het lichaam tot gevolg hebben en omgekeerd zal elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg hebben.

Lees meer

Wat is podoposturale therapie?

Podoposturale therapie is een houdingscorrigerende therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van inlegzolen.

Podoposturale therapie is een therapie die klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat behandelt door middel van corrigerende therapiezolen. We behandelen volgens het principe dat een verkeerde stand van de voeten, een verkeerde stand hogerop geeft. Andersom is het zo dat een verkeerde stand van bijvoorbeeld de wervelkolom, een verkeerde stand van de voeten tot gevolg heeft.

Podoposturale therapie houdt dus in feite in dat er  een logische verklaring gezocht wordt tussen een stand en of houding, en de klachten. Het onderzoek gaat dus verder dan alleen het beoordelen van de voetstand. Het is essentieel dat de stand van de knieën, heupen, bekken en totale wervelkolom beoordeeld wordt. Dit om de werking van de podoposturale zolen zo effectief mogelijk te maken.

Skelet_1

 

Onderzoek en behandeling

Het podoposturaal onderzoek bestaat uit:

  • een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten en wanneer deze optreden.
  • onderzoek van nek, wervelkolom, bekken, benen en voeten, waarbij onderlinge verschillen of assymetrieën van het lichaam nauwkeurig worden bekeken.
  • analyse van zowel het staan als het lopen.

Door middel van dit onderzoek kan worden vastgesteld of er een onregelmatigheid bestaat in de manier van staan of lopen. Een lichaam kan optimaal functioneren wanneer de voeten, knieën, heupen, wervelkolom, nek en hoofd in harmonisch evenwicht zijn en het zich met een minimum aan energieverbruik kan voortbewegen. Met behulp van de podoscoop (voetspiegel) kan het totale drukvlak van de voetzolen worden bekeken en geïnterpreteerd.

Terwijl de patiënt op de voetspiegel staat, brengt de podoposturaal therapeut dunne elementjes aan, in het algemeen van kurk, op specifieke plaatsen onder de voetzool.
Deze kurkelementjes hebben een vrijwel onmiddellijke inwerking op de voet- en houdingsspieren, waardoor de lichaamshouding direct verandert. Om dit effect blijvend te maken, worden deze stukjes kurk tussen twee dunne leren zooltjes geplakt, waardoor het uiterlijk ontstaat van een enigszins geprofileerd inlegzooltje.

Confectievervaardiging kan niet, elke voet is anders. Hoewel het lichaam snel reageert op deze verandering, heeft het toch enige tijd nodig om zich aan te passen.

Dit kan zich uiten in spierpijnen van korte of langere duur. De podoposturaal therapeut werkt dan ook met een opbouwsysteem. Gewoonlijk volgen na het eerste onderzoek, met tussenpozen van enkele weken tot maanden drie tot vier controles.

Daarna volstaat meestal één behandeling per jaar. In principe hebben de zooltjes een tijdelijk karakter. Als de gestimuleerde spiergroepen zich hebben hersteld en de houding is verbeterd, kunnen de zooltjes – in overleg met de therapeut – worden weggelaten. Deze therapeutische aanpassing mag niet gezien worden als een steunzool! Steunzolen ondersteunen de gewrichten van de voeten, zodat deze gewrichten passief in een andere houding komen te staan.

podoposturale therapie zolen maken podoposturale podoposturale zolen podoposturale therapie zolen

Onze podoposturaal therapeuten

De podoposturaal therapeuten van Podocentrum Alkmaar hebben verschillende expertises.

Ons Team

Voettypen en houding

Normale voet

Dit is de houding behorende bij een normale voet. Mensen met een dergelijke houding blijken minder kans op klachten te hebben. Een geringe asymmetrie in de houding is echter volkomen normaal. Zo heeft iedereen een specifiek standbeen en afzetbeen. Ook links- of rechtshandigheid is van invloed.

podoposturale therapeutisch normale voet

Holvoet

Hiernaast ziet u de houding behorende bij de holvoet. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek-, en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen..

Platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen.