Wetenschappelijk onderzoek

Download met onderstaande link de vragenlijst behorende bij het wetenschappelijk onderzoek.

Download de vragenlijst

Patiënteninformatie over het onderzoek van het effect van de podoposturale therapiezolen op de chronische lage rugpijn

Alkmaar, april 2014

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij willen wij u informeren over de studie ‘het effect van de podoposturale therapiezolen op de chronische lagerugpijn” Deze studie wordt gedaan door Podocentrum Alkmaar in samenwerking met het Medisch Centrum Alkmaar.

Waarom dit onderzoek?

In de loop van de jaren is gebleken dat een groot aantal patiënten met chronische lagerug klachten, een duidelijke vermindering van deze klachten bemerkten doordat ze op therapiezolen liepen waarmee hun totale houding gecorrigeerd werd. Deze therapie kun je daarom “practice based”noemen. Wij proberen door middel van dit onderzoek in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van het corrigeren van de houding via deze therapiezolen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Iedereen die last heeft van een chronische lagerugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de bil of het been, komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek.

De deelnemer moet volwassen zijn (18 jaar of ouder) en de Nederlandse taal beheersen.

Wat houdt het onderzoek in?

Er wordt met u een datum bepaald voor de eerste afspraak bij Martin Koelman. Op deze eerste afspraak wordt uw totale houding onderzocht en wordt bepaald of u in aanmerking komt voor dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Bij de eerste afspraak wordt uw totale houding onderzocht en worden er therapiezolen aangemeten waarmee de eerste stap gezet wordt van het corrigeren van uw houding. U krijgt een deelnameformulier ter ondertekening.
  2. De tweede behandeling is ± na twee maanden en hierbij wordt u tevens door één van de andere therapeuten van Podocentrum Alkmaar onderzocht waarbij u bekkenstand en verdere houding weer in kaart wordt gebracht.
  3. De derde behandeling is ± drie maanden later (dus ± 5 maanden na de eerste behandeling).
  4. Vier maanden later (± 9 maanden na de eerste behandeling) wordt het onderzoek afgesloten met de laatste behandeling.

Om alles goed in kaart te brengen hebben wij van u wat informatie nodig. Wij zullen u dan ook vragen bij de eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Na de 2e, 3e en 4e afspraak zullen wij nogmaals vragen een kostendagboekje, evaluatieformulieren en een afsluitende vragenlijst in te vullen.

Het kan zijn dat in de tussentijd blijkt dat u eerder in balans staat. In dat geval is het afsluitende onderzoek bij een eerdere behandeling realiseerbaar, u zal na een bepaalde tijd wel een evalutatieformulier toegezonden krijgen net als de patiënten die nog in behandeling zijn.

De meeste patiënten die aangeven beter in balans te staan en de therapiezolen te missen zien we daarna één a twee keer per jaar retour.

Als het nodig is dat de patiënten voor langer tijd (jaren) gecontroleerd worden wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Wat heb ik eraan als ik deelneem?

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan uw rugklachten en u levert een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling bij patiënten met chronische lage rugklachten door middel van therapiezolen.

Kost mijn deelname aan dit onderzoek extra inspanning of tijd?
Het invullen van de vragenlijsten en evaluatieformulieren zullen u wat extra tijd kosten. Wel kunt u deze invullen terwijl u wacht op het maken en of aanpassen van de therapiezolen. U kunt deze vragenlijsten/formulieren ook thuis invullen, wij geven u deze dan mee of u kunt ze downloaden van onze site (www.podoalkmaar.nl tab patiënteninformatie).

Vertrouwelijk

Uw gegevens worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt. Iedere deelnemer aan de studie krijgt een codenummer. Alleen dit nummer wordt gebruikt voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Gegevens uit publicaties zijn dus niet herleidbaar tot deelnemers. Uw gegevens worden bewaard gedurende het onderzoek en na afloop vernietigd.

Vrijwilligheid

Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat er voldoende mensen met rugklachten meedoen. Uiteraard bent u geheel vrij in de keuze om mee te doen en u heeft het recht om op elk moment van het onderzoek terug te komen op uw besluit tot deelname. Als u deelneemt aan het onderzoek, vragen wij u een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u voldoende informatie heeft ontvangen betreffende het onderzoek en bevestigt u uw deelname aan het onderzoek.

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 09:00 tot 12.00 uur contact opnemen met Podocentrum Alkmaar tel: 072-5114809, e-mail: claudia@podoalkmaar.nl

Met vriendelijke groeten,
Podocentrum Alkmaar

M.H.A.M. Koelman
Fysiotherapeut/ podoposturaal therapeut/ registerpodoloog A & B.